Դեպի վեր
Տեսա-ձայնադարան

 

 • ՔԿԱԳ միասնական էլեկտրոնային համակարգ

  Ավելին...

 • Ապացուցման պարտականությունը դրված է վիճող կողմերի վրա

  Ավելին...

 • Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը

  Ավելին...

 • Վարչական ակտերը բողոքարկելու կարգերը

  Ավելին...

 • Նոտարներն իրականացնում են նաև ԱՆ իրավաբանական անձանց պետռեգիստրի սպասարկման գրասենյակների գործառույթները

  Ավելին...

 • Իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելը

  Ավելին...

 • Նոտարի կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակն ու սակագները

  Ավելին...

 • Հրապարակային ծանուցումների ընթացակարգը

  Ավելին...

 • Փոխառության գործարքի պարագայում գրավի ձևակերպման եղանակը

  Ավելին...

 • Կտակի և նվիրատվության տարբերությունները

  Ավելին...

 • Ամուսնություն՝ օտարերկրյա քաղաքացիների հետ

  Ավելին...

 • ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի աշխատանքները բարեփոխվել են

  Ավելին...

Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն