Դեպի վեր

29/12/2005 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ կառավարության որոշումը քրեակատարողական ծառայողի արտաժամյա ծառայության համար վճարվող հավելավճարների չափը, հաշվարկման եվ վճարման կարգը հաստատելու մասին

«Վավերացնում եմ» 
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 19 հունվարի 2006 թ.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

29 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2303-Ն

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԸ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել քրեակատարողական ծառայողի արտաժամյա ծառայության համար վճարվող հավելավճարների չափը, հաշվարկման և վճարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2006 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. հունվարի 12
Երևան


 Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 2303-Ն որոշման

 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԸ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Սույն կարգով սահմանվում են քրեակատարողական ծառայողի արտաժամյա ծառայության համար վճարվող հավելավճարների չափը, դրանց հաշվարկման և վճարման կարգն ու պայմանները:

2. Արտաժամյա ծառայության համար քրեակատարողական ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ արտաժամյա ծառայության յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար տվյալ ծառայողի դրամական բավարարման մեկ տոկոսի չափով, իսկ հանգստյան և տոն օրերին ծառայության համար՝ ծառայության յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար տվյալ ծառայողի դրամական բավարարման 2 տոկոսի չափով:

3. Արտաժամյա, հանգստյան և տոն օրերին ծառայության համար սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հավելավճարների փոխարեն քրեակատարողական ծառայողի ցանկությամբ տրամադրվում են համապատասխան թվով հանգստյան օրեր (ժամեր):

4. Քրեակատարողական ծառայողն արտաժամյա, հանգստյան և տոն օրերին ծառայության է ընդգրկվում, եթե`

ա) կատարում է պետության պաշտպանության, ինչպես նաև տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժբախտ պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ աշխատանք.

բ) անհրաժեշտ է ավարտել սկսած աշխատանքը, որը պատահական կամ չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով չէր կարող ավարտել նորմալ աշխատաժամանակի ընթացքում, և, եթե սկսած աշխատանքների դադարեցումը կարող է առաջացնել նյութերի փչացում, ոչնչացում կամ սարքավորումների անսարքություն.

գ) աշխատանքի չի ներկայացել հերթափոխային աշխատողը, ինչը կարող է հանգեցնել աշխատանքի անընդհատության խաթարման.

դ) քրեակատարողական հիմնարկում հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ.

ե) սահմանված կարգով հայտարարվել է տագնապ կամ անվտանգության ապահովման ուժեղացված ծառայություն:

5. Արտաժամյա ծառայության վերաբերյալ քրեակատարողական ծառայողի անմիջական ղեկավարի կողմից կազմվում է համապատասխան զեկուցագիր և ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետին, որն արձակում է համապատասխան հրաման քրեակատարողական ծառայողի արտաժամյա, հանգստյան կամ տոն օրերին ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկներ և վճարումներ կատարելու վերաբերյալ:

6. Սույն կարգով սահմանված վճարումները կատարվում են ամիսը մեկ անգամ՝ քրեակատարողական ծառայողի արտաժամյա, հանգստյան և տոն օրերին ծառայության տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում:


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 
Մ. Թոփուզյան
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն