Դեպի վեր

18/01/2005 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությունը ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «ՀՀ տրանսպորտի եվ կապի նախարարության ՀՀ պետական սուրհանդակային գործակալության, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1809-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու եվ նոյեմբերի 21-ի թիվ 1811-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1800-ն որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետի մասին

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ, 62-րդ հոդվածի 6-րդ և 91-րդ հոդվածի 5-րդ մասերի պահանջներից ելնելով` ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ՝

Հայաստանի Հանրապետության «Պաշտոնական տեղեկագրի» 2005 թվականի հունվարի 12-ի թիվ 2 (374) համարում հրապարակված՝ 2004 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության պետական սուրհանդակային գործակալության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և նոյեմբերի 21-ի թիվ 1811-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1800-Ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից՝ հունվարի 13-ից, թեև որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետ է նշված 2005 թվականի հունվարի 1-ը, քանի որ, այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքները սահմանափակող, գործունեության նկատմամբ հսկողություն կամ վերահսկողության կարգ սահմանող կամ փոփոխող, ինչպես նաև դրանց վիճակն այլ կերպ վատթարացնող նորմեր չի պարունակում։

 

Իրավական ակտերի փորձաքննության
վարչության պետ՝

Կ. Խտրյան

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն