Դեպի վեր

27/01/2005 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությունը ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 494-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» թիվ 1832-ն որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետի մասին

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ, 62-րդ հոդվածի 6-րդ և 91-րդ հոդվածի 5-րդ մասերի պահանջներից ելնելով՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ`

Հայաստանի Հանրապետության «Պաշտոնական տեղեկագրի» 2005 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 7 (379) համարում հրապարակված` 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 494-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» թիվ 1832-Ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից` հունվարի 27-ից, թեև որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետ է նշված 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, քանի որ, այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքները սահմանափակող, գործունեության նկատմամբ հսկողություն կամ վերահսկողության կարգ սահմանող կամ փոփոխող, ինչպես նաև դրանց վիճակն այլ կերպ վատթարացնող նորմեր չի պարունակում:

Իրավական ակտերի փորձաքննության
վարչության պետ՝

Կ. Խտրյան

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն