Դեպի վեր

12/09/2005 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությունը Երեվանի Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնքի ավագանու 2005 թվականի հունվարի 26-ի Երեվանի Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնքի 2005 թ. (ընթացիկ տարվա) տեղական տուրքերի եվ տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 3 եվ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի Երեվանի Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը եվ պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 92-ն որոշումների ուժի մ

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ և 56-րդ հոդվածների պահանջներից ելնելով՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ՝

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղային համայնքի ավագանու 2005 թ. հունվարի 26-ի «Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղային համայնքի 2005 թ. (ընթացիկ տարվա) տեղական տուրքերի և տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 3 և 2005 թ. հուլիսի 15-ի «Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 92-Ն որոշումներն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։ 

Իրավական ակտերի փորձաքննության 

վարչության պետ՝

Կ. Խտրյան

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն