Դեպի վեր

Արտակ Ասատրյան

Նախարարի առաջին տեղակալ

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր 

5 հուլիսի 1982թ. Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

04.04.2019թ-ին ՀՀ վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

13.06.16թ-04.04.2019թ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ

18.05.11-13.06.16 ՀՀ կառավարության աշխատակազմի պետաիրավական վարչության պետ 
14.10.10-17.05.11. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար
17.11.08-17.05.11. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի պետ 
02.06.08-17.11.08. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական՝ իրավական հարցերով
07.01.08-02.06.08. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ավագ օգնական՝ իրավական հարցերով
02.07.07.-07.01.08. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական՝ իրավական հարցերով
2010-2015«ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, դասախոս
2004-2009 ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոն, իրավագիտության դասախոս
2004-2009 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պետական ծառայողների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժին, դասախոս
2012թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Կրթություն

2009թ. Թաֆթս համալսարանի Ֆլետչերի անվան իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց (Բոստոն, ԱՄՆ) 
2004-2007 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ (իրավաբանական գիտությունների թեկնածու) 
2002-2004 ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1998-2002 ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Այլ տեղեկությունները

Լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, անգլերեն

Ամուսնացած է:

Իրավասության շրջանակը՝

1) Նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Ասատրյանը համակարգում է Նախարարության աշխատանքները՝ Նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն հանձնարարված հետևյալ բնագավառներում՝

       ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման ապահովման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտներից,

      բ) իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և դրանց շրջանառության կազմակերպման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտներից,

     գ) Նախարարության իրավասության շրջանակում՝ որպես կիրառող մարմին, իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանման նախագծերի պատրաստման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտների,

     դ)   իրավական ակտերի (նախագծերի) իրավական փորձաքննության ապահովման,

     ե) իրավական ակտերի հրատարակման, հրապարակման և ինկորպորացիայի ապահովման,

     զ) օրենքով սահմանված կարգով իրավական ակտերի պաշտոնական oրինակների հաշվառման, համակարգման և պահպանման ապահովման,

     է) նոտարիատի ոլորտի քաղաքականության մշակման ապահովման,

     ը) քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության ապահովման,

    թ) սնանկության ոլորտի քաղաքականության մշակման, սնանկության կառավարիչների ԻԿԿ-ի հետ կապի ապահովման,

    ժ) դատական ակտերի հարկադիր կատարման քաղաքականության մշակման ապահովման,

    ժա) հաշտարարության ոլորտի քաղաքականության մշակման, Հաշտարարների ԻԿԿ-ի հետ կապի ապահովման,

    ժբ) փաստաբանական գործունեության ոլորտի քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովման,

   ժգ) արդարադատության ոլորտում անչափահասների քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովման,

   ժդ) արդարադատության նախարարության համակարգում օրենքներով ստեղծված մարմինների մասնագետների մասնագիտական որակավորման բարձրացման ապահովման,

    ժե) դատական փորձաքննությունների ոլորտում քաղաքականության մշակման և իրականացման, փորձաքննությունների, գիտամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման ապահովման.

2) Նախարարի առաջին տեղակալ՝ Ա. Ասատրյանն իրեն հանձնարարված բնագավառներում համապատասխան աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է՝ Նախարարության իրավական ապահովման վարչության, իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության, ինչպես նաև Նախարարության համակարգում գործող «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի, «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն