Դեպի վեր

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Վարդուհի Խաչատրյան

Անձնակազմի կառավարման վարչությունը իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության թափուր և այլ թափուր պաշտոնների համար անցկացվելիք մրցույթների, ատեստավորման և վերապատրաստման հետ կապված նախապատրաստական և կազմակերպչական գործառույթներ, ապահովում է անձնական գործերի և քաղաքացիական ծառայողների էլեկտրոնային գրանցամատյանի վարման հետ կապված, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի կազմման, հաստատման (փոփոխման) հետ կապված աշխատանքներ։ Ապահովում է ՀՀ արդարադատության նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի անհատական բնույթի հրամանների նախագծերի կազմման և ստորագրման ներկայացնելու, ինչպես նաև վերոհիշյալ գործառույթներով պայմանավորված հարակից այլ աշխատանքների իրականացումը։

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն