Դեպի վեր

Գործերի կառավարչություն

Գործերի կառավարիչ՝ Սարգիս Ստեփանյան

Իրականացնում է հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների մուտքի և ելքի հաշվառումը, նրանց վիճակի և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, գրանցումը, ամփոփումը և հաշվետվությունների ներկայացումը: Ապահովում է նախարարության աշխատակազմի համակարչային և գրասենյակային տեխնիկայի անխափան և արդյունավետ աշխատանքը: Ապահովում է նախարարության աշխատակազմի տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումն և վերանորոգումը:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն