Դեպի վեր

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ Զառա Մարգարյան

Նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպման նպատակով համապատասխան փաստաթղթերը պատրաստում և ներկայացնում է ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ԾԻԳ» ՊՀ-ին` մրցույթներ կազմակերպելու համար: Հաղթող կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն տալիս է եզրակացություններ:  Յուրաքանչյուր ամիս կազմում է նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների կողմից ծախսված էլեկտրաէներգիայի և հեռախոսի բաշխման ցուցակները: Յուրաքանչյուր եռամսյակ կազմում է նախարարության կողմից գանձված պետական տուրքի և ոչ հարկային եկամուտների վերաբերյալ հաշվետվությունները: Իրականացնում է նախարարության մասով պետական բյուջեի կազմման աշխատանքները: Կազմում է նախարարության հաշվեկշռում գտնվող անշարժ գույքի վերաբերյալ հաշվետվությունները:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն