Դեպի վեր

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչություն

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետ` Արմեն Գալստյան

Վարչությունն իր նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1)    Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնելուն աջակցելը.

2)   Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան գանգատ ներկայացրած անձանց կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ խնդրի բարեկամական կարգավորման նպատակով հաշտության համաձայնություն ձեռք բերելուն ուղղված բանակցություններին, ինչպես նաև իրավասու մարմինների հետ խորհրդակցություններին մասնակցելը.

3)   Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցնող վճիռների և որոշումների կատարման գործընթացը համակարգելը, այդ թվում՝ դիմումատուներին արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարման գործընթացը կազմակերպելը, վճռիների թարգմանությունը և հրապարակումը կազմակերպելը, ինչպես նաև նշված վճիռների և որոշումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե ներկայացման ենթակա գործողությունների ծրագրերի կամ գործողությունների զեկույցի նախագիծեր մշակելը.

4)   Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և որոշումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ նոր օրենքներ կամ այլ իրավական ակտեր ընդունելու, ինչպես նաև օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի կիրառման կամ պետական մարմինների գործունեության պրակտիկան բարելավելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը.

5)   Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծեր մշակելը կամ դրանց մշակմանը մասնակցելը՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում մարդու իրավունքների միջազգային և եվրոպական չափանիշների ներդրումն ապահովելու նպատակով.

6)   Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ վճիռների և որոշումների վիճակագրությունը վարելը, ինչպես նաև վարչության խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ վերլուծություններ իրականացնելը:

Կանոնադրությունը՝ այստեղ:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն