Դեպի վեր

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ՝ Լիլիթ Ալեքսանյան

ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարությունն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

  • մտից փաստաթղթերի ՝պաշտոնական գրությունների, հանձնարարականների, դատական հանձնարարությունների, հարցումների, դիմումների էլեկտրոնային և թղթային գրանցում
  • մուտքագրված փաստաթղթերի շրջանառության ապահովում .մուտքագրված փաստաթղթերի կատարման/ժամկետների/ վերահսկողություն
  • ելից փաստաթղթերի գրանցում, էլեկտրոնային և թղթային առաքում
  • փաստաթղթերի արխիվացում
  • անհրաժեշության դեպքում չպլանավորված և այլ աշխատանքների կատարում:
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն